Print deze pagina

Túnmanswente

Túnmanswente' is de voormalige tuinmanswoning van het kasteel Martenastate. Het is gelegen in het dorpje Koarnjum (Cornjum) in Fryslân, net boven Leeuwarden.

Túnmanswente is:

Túnmanswente wordt gerund door studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland College en Nordwin College onder begeleiding van de beheerders.

 


Wolkom! - Welkom!

Openingstijden najaar / winter:

Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30-16.00 uur
Donderdag en vrijdag: 8.30 - 12.30 uur


Vanaf 20 oktober tot medio april is de theetuin in de weekenden gesloten*.

 

*voor besloten activiteiten is onze binnenlocatie geopend op afspraak.

Informatie: 06-12743436.

Tijdens de herfst,- en kerstvakantie zijn wij door de week gesloten.

 

 

Wilddiner!

 

 

Ouderenproject

U bent 2-wekelijks vanaf 15.00 uur van harte welkom in Doarpshûs De Bining en aansluitend vanaf 17.00 uur in Túnmanswente waar we gezellig met elkaar gaan eten.

Telefoonnummers vrijwilligers (aanmelding kan via de vrijwilligers)
Aukje Keestra: 2572012
Corrie van der Meer: 2572550
Yvon Wolfslag: 2153671
Naomi Span-Hoogland: 2570765


Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), het Oranjefonds, het VSB fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Stichting De Terpen,
Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum en Túnmanswente.

De meeste theetuinen gaan 's middags open. En schenken vaak verantwoorde thee en wat lekkers gemaakt door lokale (ambachtelijke) bakkers. Of door de eigen keuken. De streekproducten van Noordwest-Friesland geven voldoende creativiteit. Al is het landschap plat, open en weids en lijkt het of je veel kilometers moet afleggen, met deze oases kun je altijd even 'bijtanken'. Voor de gebruikers van een elektronische fiets: er zijn bijna altijd oplaad mogelijkheden.